Przyjmowanie dzieci na dyżur wakacyjny

W związku ze zbliżającymi się wakacjami przekazujemy instrukcje dla placówek z systemem ATMS Kids, które na czas wakacji przyjmują dzieci z innych placówek.

UTWORZENIE GRUPY WAKACJE 2023

Zalecamy utworzenie odrębnej grupy do której przypisywane będą dzieci uczęszczające tylko w czasie wakacji.

Uwaga! Do grupy Wakacje 2023 zalecamy przypisać tylko te dzieci, które przychodzą z innych placówek. Jeśli chcesz możesz również przypisać do tej grupy dzieci z twojej placówki, które będą uczęszczać na dyżur wakacyjny. Pamiętaj jednak, żeby po zakończonym dyżurze dziecko było ponownie przypisane do grupy, do której ma należeć.

1. Logujemy się do ATMS Kids, w menu wybieramy Administracja, a następnie Grupy.
2. Na dole po prawej stronie klikamy Nowa grupa.
3. Nazwa grupy – np. Wakacje 2023.
4. Data od/Data do – czas trwania dyżuru wakacyjnego, przy czym należy pamiętać, iż „Data od” to pierwszy dzień miesiąca
5. Po wprowadzeniu danych należy Zapisać grupę.

PRZYPISYWANIE NA DYŻUR WAKACYJNY

Aby zapisać dziecko na dyżur wakacyjny potrzebny jest numer identyfikacyjny PESEL oraz numer dowolnej karty, którą dziecko ma przypisaną w placówce macierzystej. Zarejestrowanie dziecka na dyżur wakacyjny jest możliwe tylko i wyłącznie poprzez wyrażenie zgody na udostępnienie danych przez rodzica/opiekuna dziecka dysponującego jednocześnie informacją o numerze identyfikacyjnym (PESEL) dziecka oraz powiązanym z tym dzieckiem numerem karty wydanym przez placówkę macierzystą oraz za zgodą placówki macierzystej w jakiej to dziecko jest zapisane.

Zapisywanie dzieci na dyżur wakacyjny wykonujemy za pomocą funkcji Wakacje – dyżury. Dzięki tej funkcji na czas trwania dyżuru nie trzeba wydawać dzieciom kart, przez które będzie rejestrowany czas pobytu dziecka w placówce. Wszystkie karty przypisane do dziecka w placówce macierzystej będą działały w czasie pobytu wakacyjnego w Państwa placówce.   

1. Logujemy się do ATMS Kids, w menu wybieramy Kadry, a następnie Wakacje – dyżury.
2. Określamy okres pobytu dziecka w naszej placówce wprowadzając Datę od jak i Datę do.
3. Wprowadzamy identyfikator dziecka (PESEL) oraz Numer karty wydanej w placówce macierzystej. Informacja ta powinna być przekazana przez rodzica/opiekuna.
4. Po wprowadzeniu danych klikamy Szukaj.

Po kliknięciu na Szukaj mogą pojawić się poniższe komunikaty:

1. Dane dziecka zostały odnalezione
Po wprowadzeniu poprawnych danych pojawi się tabela z imieniem i nazwiskiem dziecka, informacja o macierzystej placówce i ewentualnie data wypisu, jeśli została już nadana w placówce macierzystej. Po upewnieniu się co do zgodności danych należy kliknąć na przycisk Przyjmij na dyżur. Następnie przechodzimy do przypisania dziecka do Grupy, określenia Zniżek i posiłków, wprowadzenia Schematu obecności. Karty, które posiada dziecko w swojej macierzystej placówce zostaną automatycznie przepisane na dany okres do placówki dyżurującej.

2. Błąd walidacji. Numer karty: Wartość jest wymagana
Konieczne jest wprowadzenie poprawnego numery karty.

3. Błąd walidacji. Pesel dziecka: Wartość jest wymagana
Konieczne jest wprowadzenie poprawnego identyfikatora dziecka (PESEL).

4. Nie odnaleziono dziecka dla podanych parametrów lub dziecko jest w placówce, która nie wyraziła zgody na dostęp do danych w ramach funkcjonalności dyżurów wakacyjnych
Należy sprawdzić poprawność wprowadzonych danych. W przypadku gdy podany identyfikator (PESEL) oraz numer karty są poprawne, a pojawia się komunikat – prosimy o kontakt z Działem Wsparcia Technicznego ALAN Systems celem wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

Jeśli dziecko przychodzi z placówki gdzie nie korzysta się z systemu ATMS Kids należy zarejestrować je w systemie jako Nowy użytkownik. W menu wybrać Administracja, następnie Użytkownicy i Lista użytkowników. Na dole strony kliknąć na Dodaj dziecko i uzupełnić wymagane dane.

RAPORT „LISTA DZIECI W GRUPIE”

Dodatkowo można wygenerować raport „Lista dzieci w grupie”, który przedstawia podstawowe dane o dziecku, tzn. imię, nazwisko, numer identyfikacyjny (PESEL), data przyjęcia i data wypisu z placówki oraz informacja w jakim czasookresie dziecko znajduje się w grupie. Raport ten generowany może być na pełny miesiąc. Aby poprawnie wygenerować raport należy w menu wybrać Raporty, następnie Inne, a kolejno Lista dzieci w grupie.

Dział Wsparcia Technicznego ALAN Systems:

– tel.: +48 32 661 05 33

– email: pomoc@ePrzedszkole.com.pl

Z naszych systemów i aplikacji możecie korzystać tak, jak do tej pory

W związku z trwającą sytuacją epidemiologiczną pragniemy poinformować, że zarówno system ATMS Kids, jak i aplikacje ePrzedszkole.com.pl działają w normalnym trybie. Również my jako firma świadczymy usługi na niezmienionym poziomie, a warunki naszej współpracy z Państwem nie zmieniają się.

Jednocześnie przypominamy, że w aplikacji ePrzedszkole.com.pl placówki mogą tworzyć i wysyłać ogłoszenia do rodziców (Jak dodać ogłoszenie? Kliknij TUTAJ).

Do ogłoszenia nie można dodawać załączników, ale można dodawać linki do załączników umieszczonych na bezpłatnych dyskach takich jak np. Dysk Google (Jak korzystać z Dysku Google? Kliknij TUTAJ). W taki sam sposób można wskazywać na inne materiały dostępne w Internecie (np. filmy na YouTube czy Vimeo), w tym te sugerowane przez Ministerstwo Edukacji czy lokalne wydziały edukacji i inne jednostki.

Zwracamy też Państwa uwagę na to, że niestety nie wszyscy rodzice korzystają z ePrzedszkole.com.pl, a co za tym idzie, nie do każdego z nich będzie można dotrzeć z informacjami od Państwa. Sugerujemy, aby zachęcić rodziców, którzy jeszcze nie zarejestrowali się na ePrzedszkole.com.pl by to zrobili.

W razie pytań, niezmiennie, jesteśmy do Państwa dyspozycji.
Z pozdrowieniami,
zespół ePrzedszkole.com.pl

Nowość! Zgłaszanie nieobecności

Przygotowaliśmy dla Państwa nową funkcję, która umożliwia rodzicom zgłaszanie nieobecności dziecka, a placówce jej rozpatrywanie (akceptowanie lub odrzucanie). Wszystko odbywa się przez ePrzedszkole.com.pl.

Zapraszamy do zapoznania się z poniższym artykułem lub zobaczenia przygotowanego na ten temat filmu na You Tube:

Jak włączyć funkcję?

Funkcja zgłaszania nieobecności jest teraz nieaktywna w Waszej placówce. To placówka kontaktując się z nami decyduje, że chce ją uruchomić i pozwolić rodzicom na zgłaszanie nieobecności przez ePrzedszkole.com.pl, jednocześnie decydując się na rozpatrywanie ich tym sposobem. Włączenie i korzystanie z funkcji jest bezpłatne. W sprawie włączenia prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

Zgłaszanie nieobecności od strony placówki

Krok 1. Włączenie funkcji

– Funkcję włącza na prośbę placówki pracownik ALAN Systems w systemie ATMS Kids. Włączenie funkcji to zgoda placówki na zgłaszanie nieobecności przez rodziców oraz możliwość ich rozpatrywania. W późniejszym czasie w tym miejscu pojawi się również możliwość włączenia funkcji korespondencji rodziców z placówką przez ePrzedszkole.com.pl

– Następnie wprowadzamy określoną przez placówkę maksymalną godzinę, do której rodzic może zgłaszać nieobecności za dany dzień. Wprowadzona godzina 08:00 oznacza, że rodzic w bieżącym dniu będzie mógł zgłosić nieobecność tylko do godziny 8:00. W późniejszym czasie dostępna tu będzie również opcja określenia godziny po przekroczeniu, której zgłoszone przez rodziców nieobecności zostaną przez system automatycznie zaakceptowane.

Krok 2. Rozpatrywanie nieobecności

Po zalogowaniu do ATMS Kids na pulpicie pracownik placówki zostanie poinformowany o ilości oczekujących zgłoszeń do rozpatrzenia. Akceptacja lub odrzucanie nieobecności odbywa się przez ePrzedszkole.com.pl. Klikamy w ikonę obok liczby nieobecności by przejść na stronę https://placowka.ePrzedszkole.com.pl

Po zalogowaniu na ePrzedszkole.com.pl w menu z lewej strony klikamy zakładkę NIEOBECNOŚCI, która dzieli się na dwie części:

– NOWE ZGŁOSZENIA NIEOBECNOŚCI
Zgłoszenia nieobecności ułożone chronologicznie od najwcześniej zgłoszonej

– HISTORIA ROZPATRZONYCH NIEOBECNOŚCI* (opcja będzie dostępna w późniejszym czasie).
Lista wszystkich zaakceptowanych i odrzuconych zgłoszeń.

Zakładka NOWE ZGŁOSZENIA NIEOBECNOŚCI zawiera takie informacje jak:

– Dziecko (imię i nazwisko dziecka)

– Data nieobecności (może być to jeden dzień lub przedział czasu)

– Powód nieobecności (komentarz od rodzica)

– Zgłaszający (imię i nazwisko rodzica)

– Czas zgłoszenia (data i godzina zgłoszenia nieobecności przez rodzica)

– Akcje (akceptuj lub odrzuć czyli możliwości do wykonania przez pracownika placówki)

– Akceptuj – po kliknięciu nieobecność zostanie zaakceptowania, usunie się z listy. W ATMS Kids pojawi się nieobecność na grafiku. Na portalu dla rodziców nieobecność zmieni status na zaakceptowaną.

– Odrzuć – po kliknięciu pojawi się okno z możliwością wpisania uzasadnienia, dlaczego nieobecność jest odrzucana przez placówkę. Na portalu dla rodziców nieobecność zmieni status na odrzuconą oraz pojawi się powód odrzucenia.

Rysunek 4 ePrzedszkole.com.pl Odrzuć zgłoszenie

Zgłaszanie nieobecności od strony rodzica

W jaki sposób rodzice powinni zgłaszać nieobecności prezentujemy na tym filmie:

Jak rodzic będzie widział zgłoszoną i rozpatrzoną przez placówkę nieobecność?

Rodzic zgłoszoną nieobecności zobaczy na kalendarzu z ikoną „N” przy danym dniu. Kolor ikony określa status. Żółte „N” oznacza rozpatrywaną nieobecność, niebieskie – zaakceptowaną, czerwone – odrzuconą.

Po kliknięciu na wybrany dzień rodzic zobaczy dodatkową informacje o statusie i zakresie nieobecności, jak i komentarz w przypadku gdy nieobecność została przez placówkę odrzucona.

Mamy nadzieję, że nowa funkcja ułatwi Państwu codzienną pracę. W razie pytań zapraszamy do kontaktu.

Read More

Dlaczego warto przyjść na szkolenie?

Czy w Waszej placówce pojawili się nowi pracownicy? Korzystacie z ATMS Kids i chcecie wiedzieć więcej? Szkolenie z ATMS Kids i ePrzedszkole na pewno Wam się przyda! Oferujemy szkolenia, podczas których uczestnicy poznają możliwości tych rozwiązań i doskonalą swoje umiejętności, co umożliwia samodzielną pracę z programem. 

Szkolenia stacjonarne w Rybniku

Podstawową formą szkoleń są spotkania w siedzibie naszej firmy w Rybniku. Podczas szkolenia uczestnicy poznają możliwości i zasady działania ATMS Kids i ePrzedszkole, a także dowiadują się jak ułatwić sobie wykonywanie codziennych obowiązków. 

Najbliższe terminy: 17 października
Czas trwania: od 9.00 do 12.00
Miejsce:
 Rybnik, siedziba ALAN Systems
Jesteś zainteresowany, ale nie odpowiada Ci termin? Zadzwoń i zaproponuj inny.

W celu poznania szczegółów i zapisów na szkolenie prosimy o kontakt pod nr tel. 32 359 30 60

Pozostałe formy szkoleń

Szkolenia zdalne

Gdy ograniczeniem jest odległość lub czas oferujemy szkolenie zdalne w formie rozmowy (za pośrednictwem telefonu, Skype lub innych rozwiązań komunikacji internetowej) wspartej prezentacją widoczną na współdzielonym zdalnie obrazie monitora. Zakres tematyczny i cena ustalane są indywidualnie

Szkolenia w placówce

Oferujemy również możliwość realizacji szkolenia w Waszej placówce. W tym przypadku również wszystkie szczegóły tj. termin, liczba uczestników, zakres, cena itp. ustalane są z indywidualnie.

Szczegółowych informacji udzielamy pod nr tel. 32 359 30 60

ATMS Playtime – aktualizacja aplikacji mobilnej

W najbliższych dniach pojawi się zaktualizowana wersja aplikacji ATMS Playtime, gwarantująca użytkownikom dostęp do najnowszych funkcjonalności. W większości zmiany nie są widoczne na pierwszy rzut oka, bo polegają głównie na technicznych usprawnieniach.

Nowa wersja m.in. posiada poprawki w zakresie logowania się do więcej niż jednej placówki (dla użytkowników, którzy mają taką możliwość). Usprawniono także proces rejestracji zdarzeń dla dzieci, które nie korzystają z kart RF ID (a ich obecność jest rejestrowana wyłącznie za pomocą ATMS Playtime).

Widoczne zmiany to m.in. informacja (w prawym górnym rogu aplikacji) o ilości zarejestrowanych zdarzeń (wejść/wyjść) jakie mają zostać zsynchronizowane z ATMS Kids. Do menu głównego przeniesiona została (z ustawień) funkcja „Synchronizacja”, która umożliwia aktualizację danych z ATMS Kids oraz wysłanie zdarzeń (o ile są jakiekolwiek do wysłania). Z kolei funkcja „Zdarzenia do wysłania” (która pokazuje jakie zdarzenia czekają do wysłania do ATMS Kids i pozwala na ich wysłanie) ma teraz inną, bardziej odpowiednią ikonkę. Ponadto nowy ATMS Playtime wyświetli w menu nazwę placówki do której jest właśnie zalogowany użytkownik.

Czym jest ATMS Playtime i jak działa wyjaśniamy tutaj.

Jak tylko nowa wersja ATMS Playtime będzie dostępna w Google Play zostaną Państwo o tym poinformowani na tablecie – aby dokonać aktualizacji, należy postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z działem pomocy technicznej: 32 661 05 33 lub pomoc@ePrzedszkole.com.pl