Przyjmowanie dzieci na dyżur wakacyjny

W związku ze zbliżającymi się wakacjami przekazujemy instrukcje dla placówek z systemem ATMS Kids, które na czas wakacji przyjmują dzieci z innych placówek.

UTWORZENIE GRUPY WAKACJE 2022

Zalecamy utworzenie odrębnej grupy do której przypisywane będą dzieci uczęszczające tylko w czasie wakacji.

Uwaga! Do grupy Wakacje 2022 zalecamy przypisać tylko te dzieci, które przychodzą z innych placówek. Jeśli chcesz możesz również przypisać do tej grupy dzieci z twojej placówki, które będą uczęszczać na dyżur wakacyjny. Pamiętaj jednak, żeby po zakończonym dyżurze dziecko było ponownie przypisane do grupy, do której ma należeć.

1. Logujemy się do ATMS Kids, w menu wybieramy Administracja, a następnie Grupy.
2. Na dole po prawej stronie klikamy Nowa grupa.
3. Nazwa grupy – np. Wakacje 2022.
4. Data od/Data do – czas trwania dyżuru wakacyjnego, przy czym należy pamiętać, iż „Data od” to pierwszy dzień miesiąca
5. Po wprowadzeniu danych należy Zapisać grupę.

PRZYPISYWANIE NA DYŻUR WAKACYJNY

Aby zapisać dziecko na dyżur wakacyjny potrzebny jest numer identyfikacyjny PESEL oraz numer dowolnej karty, którą dziecko ma przypisaną w placówce macierzystej. Zarejestrowanie dziecka na dyżur wakacyjny jest możliwe tylko i wyłącznie poprzez wyrażenie zgody na udostępnienie danych przez rodzica/opiekuna dziecka dysponującego jednocześnie informacją o numerze identyfikacyjnym (PESEL) dziecka oraz powiązanym z tym dzieckiem numerem karty wydanym przez placówkę macierzystą oraz za zgodą placówki macierzystej w jakiej to dziecko jest zapisane.

Zapisywanie dzieci na dyżur wakacyjny wykonujemy za pomocą funkcji Wakacje – dyżury. Dzięki tej funkcji na czas trwania dyżuru nie trzeba wydawać dzieciom kart, przez które będzie rejestrowany czas pobytu dziecka w placówce. Wszystkie karty przypisane do dziecka w placówce macierzystej będą działały w czasie pobytu wakacyjnego w Państwa placówce.   

1. Logujemy się do ATMS Kids, w menu wybieramy Kadry, a następnie Wakacje – dyżury.
2. Określamy okres pobytu dziecka w naszej placówce wprowadzając Datę od jak i Datę do.
3. Wprowadzamy identyfikator dziecka (PESEL) oraz Numer karty wydanej w placówce macierzystej. Informacja ta powinna być przekazana przez rodzica/opiekuna.
4. Po wprowadzeniu danych klikamy Szukaj.

Po kliknięciu na Szukaj mogą pojawić się poniższe komunikaty:

1. Dane dziecka zostały odnalezione
Po wprowadzeniu poprawnych danych pojawi się tabela z imieniem i nazwiskiem dziecka, informacja o macierzystej placówce i ewentualnie data wypisu, jeśli została już nadana w placówce macierzystej. Po upewnieniu się co do zgodności danych należy kliknąć na przycisk Przyjmij na dyżur. Następnie przechodzimy do przypisania dziecka do Grupy, określenia Zniżek i posiłków, wprowadzenia Schematu obecności. Karty, które posiada dziecko w swojej macierzystej placówce zostaną automatycznie przepisane na dany okres do placówki dyżurującej.

2. Błąd walidacji. Numer karty: Wartość jest wymagana
Konieczne jest wprowadzenie poprawnego numery karty.

3. Błąd walidacji. Pesel dziecka: Wartość jest wymagana
Konieczne jest wprowadzenie poprawnego identyfikatora dziecka (PESEL).

4. Nie odnaleziono dziecka dla podanych parametrów lub dziecko jest w placówce, która nie wyraziła zgody na dostęp do danych w ramach funkcjonalności dyżurów wakacyjnych
Należy sprawdzić poprawność wprowadzonych danych. W przypadku gdy podany identyfikator (PESEL) oraz numer karty są poprawne, a pojawia się komunikat – prosimy o kontakt z Działem Wsparcia Technicznego ALAN Systems celem wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

Jeśli dziecko przychodzi z placówki gdzie nie korzysta się z systemu ATMS Kids należy zarejestrować je w systemie jako Nowy użytkownik. W menu wybrać Administracja, następnie Użytkownicy i Lista użytkowników. Na dole strony kliknąć na Dodaj dziecko i uzupełnić wymagane dane.

RAPORT „LISTA DZIECI W GRUPIE”

Dodatkowo można wygenerować raport „Lista dzieci w grupie”, który przedstawia podstawowe dane o dziecku, tzn. imię, nazwisko, numer identyfikacyjny (PESEL), data przyjęcia i data wypisu z placówki oraz informacja w jakim czasookresie dziecko znajduje się w grupie. Raport ten generowany może być na pełny miesiąc. Aby poprawnie wygenerować raport należy w menu wybrać Raporty, następnie Inne, a kolejno Lista dzieci w grupie.

Dział Wsparcia Technicznego ALAN Systems:

– tel.: +48 32 661 05 33

– email: pomoc@ePrzedszkole.com.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *