O aplikacji ATMS Playtime

ATMS Playtime 2.x jest narzędziem wchodzącym w skład systemu ATMS Kids przeznaczonego do rozliczania kosztów pobytu oraz wyżywienia podopiecznych placówek wychowawczo-oświatowych, oświatowych, opiekuńczych i innych o podobnym charakterze, w tym m.in. przedszkoli, żłobków, stołówek szkolnych.

Administrowanie danymi osobowymi

Administratorem danych osobowych przetwarzanych za pomocą ATMS Playtime 2.x jest podmiot („Placówka”), który zawarł z ALAN Systems spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Rybniku („ALAN Systems”) umowę świadczenia usług związanych z udostępnieniem Placówce przez ALAN Systems systemu ATMS Kids oraz umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Korzystanie z aplikacji ATMS Playtime 2.x

ATMS Playtime 2.x jest aplikacją przeznaczoną do korzystania przez personel Placówki. Utworzenie konta w aplikacji ATMS Playtime 2.x i korzystanie z aplikacji wymaga przyznania takiego uprawnienia przez Placówkę.

Przetwarzanie danych osobowych

ATMS Playtime 2.x służy do przetwarzania danych osobowych:

a) podopiecznych Placówki – imię i nazwisko, identyfikator (PESEL lub inny identyfikator zdefiniowany przez Placówkę), przypisanie do grupy, informacje na temat zdarzeń wejścia i wyjścia oraz korzystania z określonych świadczeń (m.in. posiłki);

b) użytkowników ATMS Playtime 2.x – login, imię i nazwisko, informacje o aktywności w aplikacji.

Dane przetwarzane za pomocą ATMS Playtime 2.x przekazywane są do systemu ATMS Kids dostępnego dla Placówki, do której przypisany jest użytkownik. Dane przechowywane są na serwerach znajdujących się w siedzibie ALAN Systems, działającej na zlecenie Placówki, i spełniają wymogi dotyczące bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

Dane przetwarzane za pomocą ATMS Playtime 2.x nie są przekazywane do podmiotów trzecich i są przetwarzane wyłącznie w celach określonych niniejszą polityką oraz umowami zawartymi pomiędzy ALAN Systems i Placówką.

Postanowienia końcowe

Indywidualne warunki korzystania z ATMS Playtime 2.x określają umowy zawarte pomiędzy ALANS Systems i Placówką.

ALAN Systems Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.k.
ul. Obwiednia Południowa 22
44-200 Rybnik, Polska
https://www.alan-systems.com

Zasady udostępniania informacji diagnostycznych:

Zgoda użytkownika

Użytkownik może wyrazić zgodę na udostępnianie informacji diagnostycznych, co pozwoli ALAN Systems na stałe ulepszanie aplikacji ATMS Playtime. W przypadku wyrażenia przez użytkownika zgody, o której mowa powyżej aplikacja będzie przekazywać do ALAN Systems następujące informacje:

  • wersja systemu operacyjnego urządzenia;
  • model urządzenia;
  • producent urządzenia;
  • miejsce w kodzie aplikacji, którego dotyczy błąd.

Udzielenie zgody na udostępnianie informacji diagnostycznych możliwe jest poprzez wybór właściwej opcji w ustawieniach aplikacji ATMS Playtime. Swoją decyzję o zgodzie lub jej braku użytkownik może zmienić w każdej chwili.

Aby to zrobić:

  • zaloguj się do aplikacji;
  • wejdź w „ustawienia” aplikacji, korzystając z dolnego menu nawigacyjnego (prawy, dolny róg);
  • na ekranie przesuń przełącznik w odpowiednie ułożenie – włącz lub wyłącz udostępnianie informacji o użytkowaniu i danych diagnostycznych.

Jak wykorzystujemy dane diagnostyczne?

Zebrane informacje diagnostyczne pozwolą nam bardziej precyzyjnie rozpoznawać i reagować na wszelkie problemy, błędy i usterki. Na podstawie zebranych informacji będziemy wiedzieć jak rozwijać aplikację w przyszłości.

Przykładowo:

  • Błędy w komunikacji aplikacji z platformą ePrzedszkole.com.pl – pozwolą nam dowiedzieć się jakie błędy i dlaczego pojawiają się podczas połączeń z platformą ePrzedszkole.com.pl. Wiedza ta pozwoli nam je poprawić po to żeby użytkowanie aplikacji było bardziej skuteczne.
  • Błędy w komunikacji z serwerami ATMS Kids – pozwolą nam dowiedzieć się jakie błędy i dlaczego pojawiają się podczas połączeń aplikacji z serwerami ATMS Kids. Dzięki temu będziemy mogli usprawnić działanie aplikacji i/lub serwerów żeby łączności między nimi nic nie zakłócało.